מבוא

מאחר שאנחנו מכבדים את פרטיות המשתמשים באתר שלנו, אנו מפרסמים מדיניות פרטיות באינטרנט, ואנו מתחייבים כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

מטרת המדיניות היא להדגיש את הקפדתנו על פרטיות המשתמשים באתר, וכיצד נשתמש במידע שיימסר לנו כאן, אם יימסר, על ידי המשתמשים באתר.

כללי

בעת שימוש בשירותי האתרים נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו"ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתרים. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. 

רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים, נבקש רק את הפרטים האישיים שלהם אנו זקוקים, ולא מעבר. הנתונים שנאספו יישמרו באחריותנו.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף ייעשה ואך ורק על פי מדיניות פרטיות על פי הוראות כל דין, על מנת –

  • לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר .

  • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.

  • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.

המידע שישמש אותנו יהיה מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

מסירת מידע לצד שלישי

אנו לא נעביר לאף צד שלישי את פרטי המשתמשים באתר.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, זכאי כל אדם לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות אלינו באמצעות הדואר האלקטרוני: aylon.slater@gmail.com

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך,  אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי של המשתמשים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של אתר זה.